Česká republika jako konopný lídr Evropy

Ve světových médiích se v souvislosti s ukončováním prohibice konopí v Evropě mluví především o Německu, ale ještě zajímavější vývoj se odehrává o pár kilometrů na východ – v České republice. Kromě právě probíhajících příprav na vytvoření regulovaného trhu s rekreačním konopím zde došlo k zásadním změně v oblasti povoleného limitu psychoaktivní látky THC a také co se týče systému léčebné konopí.

Sice se o tom na stránkách světových deníků nedočtete, ale je to tak – během posledních dvou let se v České republice odehrálo několik převratných změn v oblasti konopných zákonů, které významně ovlivnily podobu domácího konopného sektoru (ať už se bavíme o tzv. léčebném, technickém či rekreačním konopí) a mají i mezinárodní přesah. V tomto článku si postupně představíme všechny reformní kroky a vysvětlíme si, co přesně znamenají ať už pro konopné podnikatele nebo širokou veřejnost.

Změny v systému léčebného konopí

Na začátku loňského roku vstoupily v platnost zákonné úpravy systému léčebného konopí v České republice, které je u nás legální od roku 2013. Konkrétně byl konečně ukončen monopol jediného domácího pěstitele, což znamená, že od 1. 1. 2022 může v Česku existovat libovolný počet domácích pěstitelů konopí pro léčebné použití (jak zní oficiální terminus technicus). Zájemci o licenci musejí splnit celou řadu požadavků Ministerstva zdravotnictví a pod něj spadajícího Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL).

Nutno podotknout, že požadavky na standardizaci, kvalitu a zdravotní nezávadnost konečného produktu nebo třeba zabezpečení pěstebních prostor a dokumentaci veškerých procesů jsou opravdu přísné a prvotní investice do takového projektu se proto může pohybovat v řádech vyšších desítek milionů korun. Rozhodně se tedy nejedná o byznysovou příležitost pro drobné podnikatele – ti si budou muset počkat na regulaci rekreačního konopí, na které by neměly být kladeny tak přísné požadavky jako na produkci oficiálních konopných léčiv.

Kromě této zásadní změny v systému licencování domácích pěstitelů léčebného konopí byl zákonodárci schválen i další extrémně důležitý návrh v této oblasti – povolení vývozu v Česku vypěstovaného konopí pro léčebné použití do zahraničí. Český trh je totiž stále velmi malý a v současnosti „obhospodařuje“ pouze kolem 5 000 registrovaných pacientů s celkovou roční spotřebou do 150 kilogramů sušiny. Hlavní důvodem je pramalý zájem lékařů: z více než 40 000, kteří v Česku působí, jich léčebné konopí předepisuje pouze kolem 200. Pokud tedy chtějí domácí zájemci o produkci konopí pro léčebné použití ekonomicky přežít a něco k tomu i vydělat, musejí od začátku směřovat větší část své produkce na zahraniční trhy.

V současné době je v provozu minimálně jedna taková pěstírna, která patří společnosti Lagom Pharmatech. Tento producent dodal v lednu první vlastní produkty do českých lékáren i do Německa. Dle neoficiálních informací by v tomto roce měla být zprovozněna minimálně ještě jedna pěstírna a také tu stále je původní jediný domácí producent, který bude mít jistě zájem se taktéž zapojit do exportních aktivit.

Samozřejmě velkou otázkou dneška zůstává, jak velký bude v zahraničí zájem o léčebné konopí ze srdce Evropy, protože globální situace ukazuje spíše na přesycení trhu a vytrvale padající velkoobchodní ceny. Zásadní roli bude zcela jistě hrát co nejvyšší kvalita v podobě co nejvyšších obsahů hlavních aktivních látek THC a CBD, stejně jako co nejrozmanitější a nejbohatší terpenové profily.

Zvýšení limitu THC

Druhá zásadní změna v zákonech vešla v platnost taktéž 1. ledna 2022, ale netýká se vůbec medicínského konopí. Jako první země v Evropské unii (a druhá v Evropě po Švýcarsku) zvýšila Česká republika povolený limit THC v jakémkoli konopí a produktech z něj z 0,3 na 1 procento. Češi byli v tomto ohledu vždy trochu napřed, jelikož v době, kdy většina zemí Evropské unie měla limit 0,2 procenta, v Česku byl 0,3. A ve chvíli, kdy EU zvedla limit na 0,3, přišlo v České republice zvýšení na bezprecedentní 1 procento.

Co to konkrétně znamená? Především obrovskou konkurenční výhodu pro farmáře a zpracovatele, kteří se už nemusejí bát, že jim konopí na políčku kvůli nešvarům počasí přeskočí 0,3 procenta THC a oni budou mít problémy se zákonem (což se českým zemědělcům opakovaně dělo).

Navíc ve chvíli, kdy může mít vámi pěstovaná odrůda až 1 procento THC, znamená to také to, že může mít i mnohem vyšší obsahy CBD a bohatší terpenový profil. Pro porovnání u „běžného“ technického konopí s limitem THC do 0,2 nebo 0,3 procenta dosahují obsahy CBD 2–3, v extrémech 4–5 procent. Zatímco odrůdy s limitem THC do 1 procenta mohou mít venku (tzv. outdoor) bez problémů kolem 8 a více procent CBD – a při pěstování pod umělým osvětlením (tzv. indoor) klidně kolem 15–20 procent.

Výhodné je to i pro koncové zákazníky, kdy například v CBD oleji s 1 procentem THC může být takzvaný celospektrální extrakt s obsahem CBD až kolem 20 procent, aniž by do takového produktu muselo být CBD dosypáváno v podobě izolátu. Dokud byl tento limit 0,3 procenta THC, nebylo možné bez přidání izolátu vyrobit CBD olej s vyšším obsahem CBD než cca 6–10 procent. Nicméně u přípravků s THC do 1 procenta je nutno vždy dávat pozor na řízení vozidla a limitní hladinu THC v krvi.

Osobně jsem během posledního roku zaregistroval zajímavý rozvoj konopného sektoru díky této revoluční změně, kdy se do Česka rozhodli expandovat se svými výrobními závody pěstitelské a zpracovatelské společnosti například ze Švýcarska, kde mají také povolené 1 procento THC, nebo třeba extraktoři z Polska, kde jsou zákony mnohem přísněji nastavené a cokoli nad 0,3 procenta THC může potenciálně představovat problém. Uvidíme, jaký vývoj v této oblasti přinesou další měsíce a roky, ale zatím se zdá, že šlo o prozíravý krok českých legislativců, který prospěje celé ekonomice i koncovým uživatelům.

Regulace rekreačního konopí na spadnutí?

S nástupem nové vlády se loni v únoru vrátil do funkce národního protidrogového koordinátora světově uznávaný odborník na drogy a závislosti Jindřich Vobořil. Ten dlouhodobě prosazuje přístup „snižování rizik“ a s tím související ukončení nefunkční prohibice konopí. Dlouholetou prohibici by podle něj měl nahradit přísně regulovaný trh s tzv. rekreačním konopím, jenž bude v nějaké formě dostupný všem dospělým obyvatelům České republiky.

S oficiální podporou od premiéra Petra Fialy začal Vobořil krátce po svém nástupu do funkce připravovat podklady pro realizaci tohoto smělého plánu. Od prosince se schází expertní skupina na Úřadu vlády ČR, ze které navíc vzešlo pět odborných podskupin připravujících podklady pro vytvoření zcela nové a nebojme se říci převratné legislativy. Cílem Jindřicha Vobořila a jeho týmu je mít do konce března na stole připravený návrh zákona, který poté proběhne standardním legislativním procesem přes výbory a připomínkování až k hlasování v Poslanecké sněmovně a Senátu.

V obou komorách má současná vláda většinu, nicméně odpor ze strany policie, justice, rádoby odborníků na zdravotnictví či konzervativních křesťanských politiků ukazuje, že cesta to nebude rozhodně snadná. Dobrou a stále relativně novou zprávou je to, že na konci ledna zvolený prezident Petr Pavel opakovaně vyjádřil jasnou podporu legalizačním snahám (na rozdíl od svého konkurenta, kterého drtivě porazil).

Tři pilíře

Legalizace nebo lépe řečeno regulace konopí v České republice by měla stát na třech pilířích: samopěstování, konopné kluby a komerční trh. Cílem je uspokojit mezinárodní úmluvy a závazky, splnit požadavky jednotlivců na beztrestnost domácího pěstování pro vlastní potřebu a v neposlední řadě také přinést nějaké finance do státní kasy. Lze tedy očekávat, že všechny tři pilíře budou podléhat kontrole ze strany státních orgánů a budou zahrnovat administrativní a byrokratické prvky jako například registrace samopěstitelů, licencování klubů a zdanění veškerých komerčních aktivit od pěstování přes zpracování až po prodej ve specializovaných prodejnách. Hovoří se také o zásadním omezení reklamy a dalších restriktivních prvcích.

Jakožto člen dvou expertních podskupin mohu zatím říct, že ve hře je hodně variant, ale primárně se hledí na to, aby Česká republika nemohla být následně napadnuta například Evropskou komisí pro porušování právního řádu Evropské unie. Zásadní také bude, jak se budou obdobné snahy vyvíjet v sousedním Německu. S jeho zástupci je ostatně tým Jindřicha Vobořila v pravidelném kontaktu s cílem pokud možno koordinovat kroky obou zemí v této citlivé otázce, která bude mít potenciálně dopad na celou Evropskou unii.

Nejnovější vývoj

V pátek 3. února se expertní pracovní skupina k přípravě rámcového návrhu regulace trhu s konopím sešla naposledy. „Dnes jsme nedělali žádné závěry. Považuji ale za velmi důležité, že se na jednáních setkávají jak zástupci odborné veřejnosti, ministerstev, tak politické reprezentace na všech úrovních, aby si mohli poslechnout názory druhých,“ vysvětlil Vobořil. Podle něj by na příštím setkání už mohl být připravený draft návrhu, který by následně šel do politické diskuze. „Mojí ambicí stále zůstává, abychom měli případně zákon v účinnosti v roce 2024,“ uzavřel národní protidrogový koordinátor.

Text: Lukáš Hurt. Zdroj fotografie: archiv Lagom Pharmatech


Štítky: léčivé konopíthctři pilíře

Líbil se vám článek? Šiřte nás dále!