Lagom Pharmatech s.r.o.

Společnost Lagom Pharmatech s.r.o. je česká farmaceutická společnost, která se zaměřuje na výrobu a zpracování kvalitní a standardizované léčivé látky – konopí pro léčebné použití, jenž slouží jako základ pro přípravu individuálně připravovaného léčivého přípravku v lékárnách, a dále na API suroviny pro farmaceutické výrobní společnosti, pro její další zpracování.

Společnost LPT je držitelem povolení k distribuci léčiv, zacházení s omamnými látkami a přípravky, certifikátu správné výrobní praxe (GMP) při výrobě léčivých látek a licence pro pěstování rostlin konopí pro léčebné použití.

Dokumenty ke stažení

Správná výrobní praxe

GMP - Good manufacturing practice

Společnost Lagom Pharmatech je držitelem certifikátu Správné výrobní praxe při výrobě léčivých látek, vydaného Státním ústavem pro kontrolu léčiv.

Více

Distribuce léčivých přípravků

GDP - Distribution of pharmaceutical products

Společnost Lagom Pharmatech je držitelem povolení k distribuci léčiv, vydaného Státním ústavem pro kontrolu léčiv.

Více

Zacházení s omamnými látkami a přípravky

Handling of narcotic substances and products

Společnost Lagom Pharmatech je držitelem Rozhodnutí o povolení k zacházení s omamnými látkami a přípravky, vydaného Ministerstvem zdravotnictví ČR.

Více

Správná pěstitelská praxe

GACP - Good agricultural practices

Jsme prvním držitelem licence pro pěstování rostlin konopí pro léčebné použití, vydaného Státním ústavem pro kontrolu léčiv v ČR.

Více

Jsme členem asociace VCA e.V.