LAGOM PHARMATECH

Společnost Lagom Pharmatech s.r.o., je česká farmaceutická společnost, která se zaměřuje na výrobu a zpracování kvalitní a standardizované léčivé látky – konopí pro léčebné použití, jenž slouží jako základ pro přípravu individuálně připravovaného léčivého přípravku v lékárnách, a dále na API suroviny pro farmaceutické výrobní společnosti, pro její další zpracování.

Společnost LPT je držitelem povolení k distribuci léčiv, zacházení s omamnými látkami a přípravky, certifikátu správné výrobní praxe (GMP) při výrobě léčivých látek a licence pro pěstování rostlin konopí pro léčebné použití.

Naše produkce

Dlouholeté zkušenosti kvalifikovaných pracovníků společnosti ve spojení s využitím nejmodernějších technologií a vybavením, je garancí kvality pro zajištění vysoce standardizované produkce léčebného konopí a výroby léčivé látky.

Pěstební proces
Pěstební proces rostlin je zabezpečen v moderních pěstebních prostorech.
Prostory jsou s řízenou a monitorovanou teplotou, vlhkostí vzduchu, regulací klimatizace a osvitu rostlin.
To zajišťuje standardizovanou, stabilní a opakovatelnou produkci.

Mikrobiální nezávadnost

Po zpracování a sušení květů konopí pro léčebné použití zajišťuje společnost LPT, v rámci primárního balení, radiační ošetření vyrobené léčivé látky za účelem eliminace potencionální mikrobiální zátěže s následným testováním ve spolupráci s certifikovanou laboratoří na mikrobiální nezávadnost, absenci těžkých kovů a přesnou detekcí obsahu účinných látek (ΔTHCA a ΔCBD).

Výrobní procesy zajišťují deklarovanou minimální použitelnost hotových balení léčivé látky.

LPT jako partner
Svými pěstebními a výrobními kapacitami zajišťuje naše společnost pokrytí poptávky na českém trhu a je spolehlivým partnerem při zajištění dodávek veškerých požadovaných certifikovaných druhů konopí pro léčebné použití i našim obchodním partnerům v zahraničí.

Rozvoj společnosti LPT

Společnost Lagom Pharmatech s.r.o. ve své činnosti uplatňuje zkušenosti při kontaktech s širokou odbornou a vědeckou veřejností. Zajišťuje kvalifikovaný, kontinuální, pravidelný profesní a odborný rozvoj týmu svých pracovníků.

V rámci plánovaného rozvoje bude společnost využívat pro analýzu vlastní laboratorní zázemí a plánuje výrobu extraktu léčivé látky konopí pro léčebné použití včetně dalších forem konečného produktu, jako například softgels, supositoria, hard capsules, atd., vše v režimu výše citované certifikace a jištění kvality.

Studie prokázaly, že léčivé konopí má pozitivní vliv na řadu onemocnění:

  • Chronická bolest (neuropatická)
  • Chuť k jídlu, ztráta hmotnosti a oslabení v důsledku nádorového onemocnění, hepatitidy C nebo HIV/AIDS
  • Roztroušená skleróza
  • Nevolnost a zvracení spojené s chemoterapií nebo radioterapií
  • Glaukom
  • Gilles de la Tourette syndrom
  • Epilepsie